skip to Main Content


Maryam merupakan satu-satunya wanita yang namanya sering disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan terdapat satu surat yang dinamai surat Maryam. Maryam lahir dalam keadaan yatim. Kedua orang tuanya merupakan orang yang taat dan terhormat, sehingga banyak dari kalangan Bani Israil yang ingin mengasuhnya, dan mereka mengadakan undian untuk itu. Terpilihlah Nabi Zakaria sebagai orang yang berhak atas hak asuh Maryam, yang ternyata adalah pamannya sendiri.⁣

Maryam tumbuh menjadi orang yang taat beribadah, suci dari pengaruh negatif di masyarakat. Banyak keajaiban yang terjadi pada Maryam. Salah satunya, saat Nabi Zakaria hendak mengantarkan makanan ke kamarnya, ia sedang beribadah kepada Allah, namun di dekatnya sudah tersedia banyak makanan. Saat ditanya dari mana makanan tersebut, Maryam menjawab, “Makanan ini semuanya dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki siapa saja yang dikehendakiNya, tanpa perhitungan”.⁣

Allah mengutus malaikat-Nya untuk meniupkan ruh dan kalimat-Nya ke rahim Maryam, kemudian Maryam seketika dalam keadaan hamil sementara ia masih gadis. Dalam surat Ali ‘Imran ayat 47 dikisahkan,⁣

“Maryam berkata: “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun”. Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): “Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: “Jadilah”, lalu jadilah dia.”⁣

Dan dari rahimnya lah lahir seorang Nabi yang kelak akan turun ke Bumi menjelang hari kiamat, Nabi Isa AS.⁣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top