skip to Main Content


Salman Al-Farisi mencari Islam dengan mempertaruhkan dirinya menjadi budak dan diperjualbelikan orang. Ketika menemukan Islam, Salman tetap sibuk bekerja sebagai budak. Perbudakan inilah yang menyebabkan Salman tidak dapat mengikuti perang Badar dan Uhud.

Suatu hari Rasulullah SAW mangajukan agar Salman membebaskan diri dari perbudakannya. Akan tetapi, majikan Salman mengajukan syarat pembebasan dengan tebusan 300 pohon kurma yang harus ditanam untuknya dan emas sebanyak 40 uqiyah. Syarat yang dirasa sangat berat untuk dapat ditebus oleh Salman.⁣

Sebagai seorang pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, Rasulullah SAW. mengajak para Sahabatnya untuk mengulurkan tangan membantu saudaranya yang sedang mengalami kesulitan.

Masing-masing di antara mereka membantu sesuai dengan kadar kemampuan mereka; seorang Sahabat ada yang memberi 30 pohon, 20 pohon, 15 pohon, dan ada yang menyumbang 10 pohon, sehingga terkumpullah 300 pohon kurma. Semua pohonnya ditanam dan tumbuh. Adapun untuk tebusan 40 uqiyah emas, datang seseorang membawa emas sebesar telur dan memberikannya kepada Rasulullah SAW. untuk diserahkan kepada Salman. Ketika Salman menimbangnya, berat ukuran emas itu sebanyak 40 uqiyah.⁣

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah memberikan jalan keluar dari problematika hidupnya. Setelah Salman membayar dan memenuhi tebusan dirinya kepada majikannya, keinginannya untuk seseorang Muslim yang merdeka akhirnya terwujud.⁣

Saling tolong menolong adalah gambaran dari wujud hidup bermasyarakat Islam. Atas peran serta bantuan Rasulullah SAW dan urunan para Sahabatnya, Salman tidak terhalang lagi untuk turut serta berjihad dalam setiap peperangan yang harus dihadapi bersama Rasulullah SAW.⁣

Referensi:⁣
KH. E. Abdurrahman. Renungan Tarikh. 2005. Bandung: Sinarbaru Algensindo.⁣
Muhammad Abdul Tausikal. Inilah Follower Sejati (Kisah Salman Al-Farisi Masuk Islam). 2009 (melalui: https://rumaysho.com/22210-inilah-follower-sejati-kisah-salman-al-farisi-masuk-islam.html)⁣

Untuk berwakaf kunjungi @wakafsalman.itb⁣⁣⁣⁣
Hubungi Adah : +62 822-6087-8884⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top